KA architekti, s.r.o.
Čermákova 9
120 00 Praha 2
tel./fax: +420 222 513 314
www.ka-architekti.cz

MgA. Kamila Amblerová
mob.: +420 728 07 77 07
e-mail: kamila.amblerova@ka-architekti.cz

IČO: 28386132
DIČ: CZ28386132
KA architekti, s. r. o. | Čermákova 9, 120 00 | Praha 2 | Tel / fax: +420 222 513 314 | Mob: +420 728 07 77 07 | kamila.amblerova@ka-architekti.cz | design © Colmo, www.colmo.cz